Zabezpieczanie Imprez

Zabezpieczanie imprez masowych i wydarzeń rekreacyjno - sportowych

Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL zajmuje się profesjonalnym zabezpieczaniem imprez masowych różnego charakteru: koncerty, wydarzenia rekreacyjno-sportowe, wystawy, targi branżowe i inne wydarzenia podlegające obowiązkowej ochronie na mocy ustawy o ochronie imprez masowych.

Zabezpieczenie imprez odbywa się stosownie do wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zajmujemy się również zabezpieczaniem imprez nie podlegających obowiązkowej ochronie. Plan zabezpieczenia przygotowujemy wspólnie z organizatorem imprezy. Jest on zgodny z jej charakterem, przewidywanymi zagrożeniami i indywidualnymi potrzebami. Nasi pracownicy są w pełni przygotowani do wykonywania swoich zadań, estetycznie umundurowani, bardzo sprawni fizycznie oraz przeszkoleni w zakresie ochrony imprez masowych. Poszczególni pracownicy są ze sobą w stałej łączności radiowej, co dodatkowo sprzyja szybkiej i pewnej interwencji w czasie trwania imprezy.

Ściśle współpracujemy z organizatorem oraz służbami mundurowymi wyznaczonymi do zabezpieczenia ładu i porządku publicznego na danym terenie.
© 2019 Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL
Ustawienia prywatności

Szukaj