Podjazdy Prewencyjne

Podjazdy Prewencyjne

Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL oferuje klientom usługę podjazdów prewencyjnych - okresowe kontrolowanie chronionego mienia, szczególnie w porze wieczorowo-nocnej oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy. W przypadku wykrycia przez grupę patrolową aktów wandalizmu lub przestępstwa, pracownicy ochrony dążą do zatrzymania sprawców i powiadomienia odpowiednich służb (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego). Oferujemy również możliwość kontrolowania stróży i pracowników dozoru zatrudnionych u zleceniodawcy.
© 2019 Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL
Ustawienia prywatności

Szukaj