Monitoring Wizyjny

Monitoring wizyjny, video nadzór, wizyjne centrum monitoringu

Usługa monitoringu wizyjnego realizowana jest 24 godziny na dobę przez cały rok. Polega ona na połączeniu systemów zainstalowanych w chronionych obiektach z Centrum Monitoringu firmy BORPOL.

Schemat funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego:

1 Powstanie zagrożenia w chronionym obiekcie.2 Wygenerowanie sygnału alarmowego z zainstalowanego systemu alarmowego bądź dostrzeżenie zagrożenia przez pracowników stacji monitorowania w wypadku braku systemu alarmowego bądź wyłączenia go ze stanu czuwania.

3 Dyżurny stacji monitorowania firmy BORPOL wysyła na miejsce zdarzenia grupę interwencyjną, która niezwłocznie dociera na miejsce. Jednocześnie pracownicy Centrum Monitoringu obserwują obraz z kamer i definiują rodzaj zdarzenia. W razie potrzeby powiadamiają odpowiednie służby.

Korzyści korzystania z usługi monitoringu wizyjnego dla klienta:

● natychmiastowe podjęcie działań przez firmę BORPOL w przypadku pojawienia się zagrożeń w monitorowanym obiekcie,
● możliwość wykorzystania nagranego materiału jako dowód w postępowaniu przygotowawczym lub wyjaśniającym prowadzonym przez organy porządku publicznego ( kradzież, włamanie, uszkodzenie mienia itp.),
● wysokie bezpieczeństwo mienia firmy i jej pracowników,
● kontrolowanie obiektów podczas nieobecności pracowników,
● zminimalizowanie strat w obiekcie poprzez szybkie rozpoznanie zagrożenia i wdrożenie odpowiednich procedur,
● skuteczniejsze ustalenie sprawców czynów przestępczych oraz możliwość zatrzymania sprawców na gorącym uczynku.

© 2019 Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL
Ustawienia prywatności

Szukaj