Monitoring Systemów

Monitoring Systemów Alarmowych

Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL posiada Centrum Monitorowania Obiektów oparte na najnowszej technologii działające 24 godziny na dobę przez cały rok. Monitoring jest usługą polegająca na podłączeniu systemu alarmowego klienta do stacji monitorowania firmy BORPOL. System taki sprawdza się zarówno w ochronie domów prywatnych jak i w ochronie majątku firm. 

Zainstalowany system alarmowy w przypadku uruchomienia wysyła sygnał do Centrum Monitorowania naszej firmy. W chwili otrzymania sygnału operator stacji monitorowania niezwłocznie wysyła patrol interwencyjny, będący najbliżej miejsca zdarzenia oraz wzywa jednostki specjalne np. Straż Pożarną, Policję, służby medyczne. Załoga patrolowo-interwencyjna dociera na miejsce zdarzenia w możliwie najkrótszym czasie. Podejmuje stosowne czynności interwencyjne, do których między innymi należy sprawdzanie obiektu, ewentualne zatrzymanie sprawcy, zabezpieczenie obiektu. W czasie trwania interwencji dyżurny Centrum Monitorowania utrzymuje stałą łączność radiową z patrolem interwencyjnym.

Korzyści ze współpracy w zakresie monitorowania obiektu:

1 Ochrona mienia naszych klientów i ich rodzin przed:
  • Włamaniem (czujniki ruchu, czujniki otwarcia okien i drzwi, czujniki kurtynowe)
  • Napadem (przenośne przyciski wezwania pomocy)
  • Pożarem (czujniki dymu)
  • Wybuchem gazu (detektory gazu ziemnego)
  • Zatruciem tlenkiem węgla (detektory czadu)
  • Zalaniem (czujniki wycieku wody)
  • Przepełnieniem się zbiorników na ciecz (czujniki poziomu płynu)
  • Obniżeniem lub podwyższeniem temperatury w monitorowanym pomieszczeniu (czujniki temperatury)
  • Stratami spowodowanymi długotrwałym brakiem prądu (alarm braku zasilania)
2 Bezpłatny projekt systemu alarmowego oraz jego wycenę w obiekcie, który ma być objęty ochroną. Ponadto kompleksowo wyjaśnimy wszelkie sprawy związane z działaniem ochrony, uzgodnimy przyszły zakres działania.

3 Profesjonalne działanie załogi patrolowo-interwencyjnej, jej natychmiastową reakcję i niezwłoczny dojazd do obiektu.

4 Zainstalowanie wysokiej jakości systemu alarmowego w danym obiekcie, który gwarantuje niezawodne działanie. Całodobowy serwis techniczny gwarantujący bezzwłoczne usunięcie wszelkich usterek związanych z funkcjonowaniem urządzeń.

5 Możliwość sprawdzania naszej czujności. Działanie to ma na celu zwiększenie poczucia komfortu i zadowolenia Naszych klientów z oferowanych i świadczonych usług.

6 Dozorowanie obiektu w sytuacjach szczególnych, takich jak np. usiłowanie włamania, pożar lub innych zdarzeniach losowych, do czasu przyjazdu właścicieli lub osób upoważnionych.
© 2019 Agencja Ochrony Osób i Mienia BORPOL
Ustawienia prywatności

Szukaj